در حال بارگذاری فایل ...
خارج از ساعت کاری: شروع سفارش‌گیری از فردا ساعت ۲۰:۰۰

پیتزاها

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۸۰,۰۰۰
۱۳٪
۷۰,۰۰۰ تومان
مخصوص تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۹۰,۰۰۰ تومان
مخصوص دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۵,۰۰۰
۱۳٪
۶۵,۰۰۰ تومان
چیکن تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۰,۰۰۰
۱۱٪
۸۰,۰۰۰ تومان
چیکن دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۲,۰۰۰
۱۴٪
۶۲,۰۰۰ تومان
گوشت و قارچ تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۸۵,۰۰۰
۱۲٪
۷۵,۰۰۰ تومان
گوشت و قارچ دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۸۰,۰۰۰
۱۳٪
۷۰,۰۰۰ تومان
گوشت و مرغ تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۰,۰۰۰
۱۱٪
۸۰,۰۰۰ تومان
گوشت و مرغ دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۲,۰۰۰
۱۴٪
۶۲,۰۰۰ تومان
۴ فصل تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۸۲,۰۰۰
۱۲٪
۷۲,۰۰۰ تومان
۴ فصل دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۲,۰۰۰
۱۶٪
۵۲,۰۰۰ تومان
پپرونی تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۸,۰۰۰
۱۳٪
۶۸,۰۰۰ تومان
پپرونی دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۲,۰۰۰
۱۶٪
۵۲,۰۰۰ تومان
مخلوط تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۲,۰۰۰
۱۴٪
۶۲,۰۰۰ تومان
مخلوط دو نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۰,۰۰۰
۱۷٪
۵۰,۰۰۰ تومان
سبزیجات تک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۰,۰۰۰
۱۴٪
۶۰,۰۰۰ تومان
سبزیجات دو نفره
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شب کوک می‌باشد.